Evernote.nl

Dat steeds meer informatie via internet wordt aangeboden, heeft de behoefte om delen ervan voor later te bewaren alleen maar groter gemaakt. U kunt natuurlijk een url bewaren, maar sites worden vernieuwd en sommige berichten verdwijnen. Evernote is een knipselmap voor al uw digitale knipsels, dat bovendien op pc, Mac en mobiele telefoon te gebruiken is

Steeds meer programma’s gebruiken internet om hun functionaliteit te vergroten. Evernote doet dit door online en offline versies met elkaar te verbinden en deze onderling via internet te synchroniseren. Het heeft hiervoor duidelijk gekeken naar NewsGator dat hetzelfde doet voor rss-feeds en dat ook net als Evernote, installeerbare programma’s biedt voor meerdere platformen.

Dat steeds meer informatie via internet wordt aangeboden, heeft de behoefte om delen ervan voor later te bewaren alleen maar groter gemaakt. U kunt natuurlijk een url bewaren, maar sites worden vernieuwd en sommige berichten verdwijnen. Evernote is een knipselmap voor al uw digitale knipsels, dat bovendien op pc, Mac en mobiele telefoon te gebruiken is. Steeds meer programma’s gebruiken internet om hun functionaliteit te vergroten. Evernote doet dit door online en offline versies met elkaar te verbinden en deze onderling via internet te synchroniseren.

Evernote is een prachtig programma om digitale knipsels te bewaren. De mogelijkheid deze knipsels op verschillende apparaten en besturingssystemen te verzamelen en online te synchroniseren is bovendien uniek voor alle notitieprogramma’s. De gratis versie is zeer goed bruikbaar. Een aanrader voor iedereen. Smaakt het vervolgens naar meer, dan kunt u kiezen voor de extra mogelijkheden van de betaalde Premium-versie en zo bovendien de verdere ontwikkeling van het product steunen.

Binnenkort meer op deze site!